XI-asis suvažiavimas. Išrinkta naujoji valdyba ateinančiai kadencijai.

Rugsėjo 27-ąją, šeštadienį, gausus būrys JKLJS veiklai neabejingo jaunimo susirinko Lietuvos Respublikos ambasadoje Londone išrinkti valdybą naujajai kadencijai. Suvažiavimo metu buvo aptarti praėję renginiai, įgyvendinti projektai bei pasisemta naujų idėjų artimiausiems veiklos etapams.

JKLJS valdybos estafetė perduota naujajai kartai

  Su džiaugsmu ir liūdesiu buvusioji valdyba, su prezidentu Dariumi Tamausku priešakyje, perdavė įgaliojimus naujai išrinktiesiems nariams. Šios nedidelės ceremonijos metu visi buvo supažindinti su JKLJS konstitucija, pagrindiniais veiklos bei etikos principais. Pareigos buvo priimtos su didžiu entuziazmu bei jaunatvišku maksimalizmu, kuriam šioje organizacijoje vietos tikrai yra.

  Naujieji tarybos nariai tvirtai pasižadėjo perimti šios sėkmingos lietuvių jaunimo organizacijos veiklą ir užtikrinti tolesnį jos žinomumo skatinimą bei plėsti veiklos sritis.

Pagrindiniai prioritetai šiems metams

  Kaip žinia, be jau ir taip laukiamų Helouvyno bei Kalėdinių renginių, yra ne viena kuruojama sritis, kuriai dėmesio per daug nebūna. Viena tokių – glaudesnio bendradarbiavimo skatinimas tarp visų Jungtinės Karalystės skyrių. JKLJS veikla tikrai neapsiriboja vien Londono bendruomene, nors iš čia ir yra sprendžiami pagrindiniai organizaciniai klausimai. Nuo šiol žymiai daugiau dėmesio bus skiriama ir visos šalies mastu vykstantiems renginiams bei projektams, glaudesniems skyrių tarpusavio ryšiams palaikyti.

Antras mūsų prioritetas yra stiprinti ryšius tarp Lietuvos gyventojų ir Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenių. Praktikos programos, neformalios diskusijos ir kiti renginiai atneša netik didelę naudą, bet kuria naujas pažintis. Stengsimės, tai plėtoti daugiau. Tuo pačiu bus stengiamasi išlaikyti aukščiausią jų kokybę ir aktualumą.

Susipažinkime su naujaisiais valdybos nariais

  Naująja Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos prezidente tapo Rūta Remutytė. Ji užtikrins sklandžią visos organizacijos veiklą, o taip pat rūpinsis ir JKLJS praktika.

 Jai padės viceprezidentas Lukas Adomaitis, įgijęs vertingos patirties dirbdamas jaunimo nevyriausybinėse organizacijose Lietuvoje.

 Valdybos sekretore tapo Rusnė Daugėlaitė, ji užtikrins JKLJS sklandžią korespondencijos ir dokumentų distribuciją.

Neatsiejamas bet kurios organizacijos – iždininko vaidmuo, buvo patikėtas Nerijui Linauskui.

 Socialinius tinklus ir internetinį puslapį prižiūrės ir tobulins Artūras Leonovas.

 Už marketingą ir viešuosius ryšius atsakingas tampa Povilas Ruzgaila. Jis taip pat stengsis pritraukti naujų JKLJS rėmėjų.

 Greta Vasiliauskaitė - renginių organizavimas ir komunikacija.

 Studijų bei karjeros klausimais bus galima kreiptis į Mantą Ciūnį.

 Linkime naujajai Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybai visų jų tikslų įgyvendinimo ir kuo didžiausios sėkmės! Na, o entuziazmo jiems tikrai netrūksta.

JKLJS valdybos rinkimai – rugsėjo 27 d.

Kitų JKLJS valdybos rinkimų data – 2014 rugsėjo 27 d., 12 val.

Norintieji dalyvauti kituose rinkimuose turėtų jau dabar registruotis. Atkreipiame dėmesį, kad prireikus bus galima surengti tiesioginę transliaciją internetu ir taip suteikti galimybę rinkimuose dalyvauti net ir tiems, kurie negalės atvykti į ambasadą Londone.

Per savo egzistavimo laikotarpį JKLJS išaugo į brandžią organizaciją su išvystyta struktūra ir daug sėkmingų renginių, įdomių susibūrimų. JKLJS kiekvienais metais inicijuoja apie dešimt įvairių renginių ir projektų, skatinančių plėtoti visuomeninę lietuvių jaunimo veiklą, padedančių jaunimui ne tik išlaikyti lietuviškumą, bet ir integruotis Jungtinės Karalystės visuomenėje.

Nuoširdžiai kviečiame pasinaudoti proga prisijungti prie JKLJS ir įgyvendinti savo idėjas!

Londone — minėjimas bei koncertas Baltijos keliui atminti

Š. m. rugpjūčio 23 d., šeštadienį, 15:00 val. kviečiame atvykti į Lietuvių, Latvių, Estų, Ukrainiečių bendruomenių organizuotą minėjimą Let’s Be Together (būkime kartu). Koncertuos Rondo, Linas Adomaitis – Lietuva, A-Eiropa, Sabine & Rassel – Latvija. Organizatoriai: JKLB Verdenė, Lalonda ir JKLJS.

Prisijunk prie renginio FB event’o čia

Adresas: Camden Centre, Camden Town Hall, Euston rd, London WC1H 9JE

Rugpjūčio 23 d. minėsime dvi mūsų Tautos istorijai lemtingas sukaktis. Prieš 75-erius metus du brutaliausi praėjusio amžiaus tironai: Hitleris ir Stalinas, nusprendė pasidalinti Europą ir, išprovokavę Antrąjį pasaulinį karą, sulaužė daugybės milijonų žmonių bei tautų ir valstybių likimus. Praėjus 50-čiai metų po Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo, 1989 m. trijų okupuotų Baltijos valstybių gyventojai susikibo rankomis į 650 kilometrų ilgio gyvą grandinę — Baltijos kelią, sujungusį Vilnių, Rygą ir Taliną. Tokiu būdu pademonstruota, kad jokia tironija negali sulaužyti žmonių ir valstybių laisvės troškimo. Jei 1939-ųjų rugpjūčio 23-oji simbolizuoja tironijos triumfą, tai ta pati po lygiai 50-ties metų pasauliui liudija gėrio pergalę prieš blogį, tiesos — prieš klastą.

Dar po ketvirčio amžiaus nuo istorinių 1989-ūjų, Europa vėl stebi revanšistinių jėgų bandymus pasaulį nublokšti atgal į laikus, kai neegzistavo tarptautinė teisė, o pasaulio žemėlapių kontūrai galėjo būti perbraižomi pasitelkus konvencines ir nekonvencines priemones. Mūsų pareiga visam pasauliui priminti, kad meilė laisvei ir taikai nėra tik eilutė istorijos vadovėliuose, kad ji gyvena visų mūsų širdyse.
Skambant legendinei dainai „Bunda jau Baltija”, susikibsime rankomis, taip demonstruodami visų laisvę ir nepriklausomybę branginančią žmonių bei tautų vienybę.

IX-asis JKLJS suvažiavimas

2014 m. birželio 14 d. ambasadoje Londone įvyko metinis Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos (JKLJS) suvažiavimas.

2014-06-14 12.03.40Kadenciją baigusios 2013–2014 m. valdybos prezidentas Darius Tamauskas susirinkusiesiems pristatė praeitų metų darbus, pasidalijo pasakojimais ir nuotraukomis iš svarbiausių renginių: Baltijos kelio minėjimo, Tautiškos giesmės giedojimo, Kalėdų vakaro, Gatvės muzikos dienos, studentų suvažiavimo, filmų nakties ir keleto kitų.

Po ataskaitos valdyba oficialiai baigė savo metų veiklą ir perdavė sprendimų priėmimo galią suvažiavimo dalyviams. Kadangi nesusirinko pakankamas kandidatų skaičius (nors iš anksto užsiregistravusiųjų buvo pakankamai), suvažiavimo dalyviai balsavimu nusprendė, kad kitų JKLJS rinkimų data – 2014 rugsėjo 20 d. Iki tol valdyboje laikinai dirbs senosios komandos atstovai Julius Narkus, Dovilė Jankauskaitė ir Darius Tamauskas bei norą prisijungti prie valdybos darbo pareiškę Mantas Ciūnys ir Rusnė Daugėlaitė.

Norintieji dalyvauti kituose rinkimuose turėtų jau dabar registruotis rugsėjo 20 d. renginiui. Atkreipiame dėmesį, kad prireikus bus galima surengti tiesioginę transliaciją internetu ir taip suteikti galimybę rinkimuose dalyvauti net ir tiems, kurie negalės atvykti į ambasadą Londone.

Per savo egzistavimo laikotarpį JKLJS išaugo į brandžią organizaciją su išvystyta struktūra ir daug sėkmingų renginių, įdomių susibūrimų. JKLJS kiekvienais metais inicijuoja apie dešimt įvairių renginių ir projektų, skatinančių plėtoti visuomeninę lietuvių jaunimo veiklą, padedančių jaunimui ne tik išlaikyti lietuviškumą, bet ir integruotis Jungtinės Karalystės visuomenėje.
Nuoširdžiai kviečiame pasinaudoti proga prisijungti prie JKLJS ir įgyvendinti savo idėjas!

JKLJS valdybos rinkimai – tavo proga kandidatuoti ir balsuoti!

jkljs rinkimaiKviečiame atvykti į Lietuvos ambasadą Londone birželio 14 d. 11 val. ir dalyvauti metiniame JKLJS suvažiavime, kur bus ne tik apžvelgta 2013–2014 metų JKLJS veikla, bet ir išrinkta nauja JKLJS valdyba, vadovausianti sąjungai ateinančius vienerius metus.

Jei turi entuziazmo, idėjų ir ryžto jas įgyvendini, nori išplėsti pažinčių ratą, įgyti naujos patirties ar pritaikyti jau turimus įgūdžius, būti Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo bendruomenės įvykių sūkuryje (tiksliau – pačiame jų centre!), nebijai smagių iššūkių ir komandinio darbo, JKLJS kuo puikiausiai išbandys tavo jėgas ir suteiks nepamirštamų įspūdžių!

Organizacijos veiklą geriausiai atspindi tradiciniais tapę didieji kasmetiniai renginiai ir valstybinių švenčių minėjimai, tačiau tai toli gražu ne viskas. Turbūt būtų sunku surasti palankesnę platformą įvairiausiems projektams įgyvendinti: nuo mokslinių ir finansinių konferencijų iki koncertų ir eilinių susitikimų – kad ir kokių gebėjimų turi ar trokšti įgyti, JKLJS tavęs reikia.

Norintys dalyvauti JKLJS suvažiavime privalo užsiregistruoti (užtruksite iki 30 sek) iki Birželio 13 d. pabaigos.

Praktika “Enterprise Europe Network London”

EnterpriseThe Enterprise Europe Network desk at London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) is part of the Enterprise Europe Network London. It is a business support network set up and supported by the European Commission with over 600 offices around the EU and beyond. The Network and its London based consortium, provide practical, hands-on support and information to London businesses seeking funding, hoping to expand their business into Europe, or wishing to develop technology partnerships.

The Enterprise Europe Network desk at LCCI offers an enquiry and research service for European and trade related queries, a tender alert and business cooperation service, events, newsletters, country profiles and factsheets.

For more information see: Continue reading

„Backto.lt“, JKLJS bei LCLC kviečia išeivijos lietuvius „Atgal į Lietuvą!“

„Backto.lt“, Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga bei Lithuanian City of London Club kviečia išeivijos lietuvius ,,Atgal į Lietuvą!“

Backtolt

Lietuva keičiasi ir auga. Jai labai reikalingos visų lietuvių žinios, idėjos ir patirtis, kad ir kur jie būtų. Projekto Backto.lt tikslas – kviesti viso pasaulio lietuvius ir parodyti Lietuvoje atsiradusias naujas galimybes pradėti savo darbo karjerą, kurti verslą, prisidėti prie modernios Lietuvos kūrimo. Projektas skatina artimesnį kitose šalyse ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, verslo ryšius.

REGISTRACIJA PRIVALOMAhttp://www.backto.lt/anketa (vietų skaičius ribotas)

Prisijunk prie renginio Facebook ir sek naujienas!

PROGRAMA

12:30 Dalyvių atvykimas
Įžanginis ambasadorės Astos Skaisgirytės Liauškienės žodis
13:00 Renginį atidaro Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
13:30 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus sveikinimo žodis
13:35 Linas Stankus – Projekto Backto.lt pristatymas Continue reading

LT Big Brother kviečia dalyvauti mentorystės programoje

Projektas LT Big Brother jau šeštus metus iš eilės kviečia studentus dalyvauti globalioje mentorystės programoje ir gauti patarimų ir įkvėpimo iš mentorių visame pasaulyje!

Šiuo metu projektas pradeda šeštąjį sezoną ir ragina studentus teiki paraiškas naujiems mentorystės metams iki 2014 m. balandžio 14 d.

LT Big Brother – tai unikalus asmeninio tobulėjimo neformalaus ugdymo programa, skirta ambicingiems ir gabiems lietuviams studentams, kurios metu jie turės galimybę mokytis ir semtis patirties iš virš 200 aukščiausio lygio tautiečių profesionalų, dirbančių įvairiose srityse nuo Vilniaus ar Briuselio, JAV Volstryto bei Silicio slėnio iki Londono Sičio, Japonijos ar Australijos!

Tai neįkainojama galimybė gauti mentorių, aukščiausio lygio profesionalą, kuris, dirbdamas su kiekvienu studentu individualiai, perteiks savo sukauptas žinias bei patirtį.

LT Big Brother

Registruokitės jau dabar: www.ltbigbrother.com